Friday, 11 November 2011

KESALAHAN PENGGUNAAN TATABAHASA

Kata Kerja
KESALAHAN MURID
BETUL
Emak memasak nasi di dapur.
Emak menanak nasi di dapur.
Guru melihat murid-murid menjalankan peperiksaan.
Guru mengawasi murid-murid menjalankan peperiksaan.
Bapa saya mengunting rumput dengan mesin pemotong rumput.
Bapa saya memotong rumput dengan mesin pemotong rumput.
Wei Meng membaling peluru di padang.
Wei Meng melontar peluru di padang.
Nenek memotong leher ayam.
Nenek menyembelih leher ayam.

Penjodoh Bilangan
KESALAHAN MURID
BETUL
Setengah orang
Sesetengah orang
Para-para penduduk
Para penduduk
Tiga setengah ringgit
Tiga ringgit setengah
Dua suku jam
Dua jam suku
Setiap orang murid
Setiap murid

Kata Sendi Nama
KESALAHAN MURID
BETUL
Di musim durian, Zainal mendapat banyak wang.
Pada musim durian, Zainal mendapat banyak wang.
Wang itu diberikan ke Rahimah.
Wang itu diberikan kepada Rahimah.
Saya mendapat pengetahuan yang banyak dari buku yang saya baca.
Saya mendapat pengetahuan yang banyak daripada buku yang saya baca.
Dari lima ekor anak ayam, hanya seekor yang hidup.
Antara lima ekor ayam, hanya seekor yang hidup.
Buku cerita itu ada dengan Suzie.
Buku cerita itu ada pada Suzie.

Struktur Ayat
KESALAHAN MURID
BETUL
Abang di perpustakaan membaca buku.
Abang membaca buku di perpustakaan.
Pada waktu malam Aiman mengulang kaji.
Aiman mengulang kaji pada waktu malam.

0 comments:

Post a Comment